soukromé lékařské zařízení

KASMED

Neurologie

Nabízíme komplexní péči pacientům všech věkových kategorií a všech typů neurologického postižení:

→  vývojová neurologie-dispenzarizace rizikových novorozenců a kojenců, vyšetření u dětí s podezřením na zpomalení psychomotorického vývoje
→  epileptologie-vyšetření a léčba pacientů s epilepsií všech věkových kategorií
→  bolestivé stavy-bolesti páteře, bolesti hlavy
→  dispenzarizace a následná péče o pacienty po cévních onemocněních mozku a míchy, nádorech nervového systému, pacientů s degenerativními a metabolického vadami, které jsou spojeny s postižením periferní a centrální nervové soustavy
→  extrapyramidové poruchy (např. Parkinsonova choroba)
→  nervosvalové onemocnění (např. Myastenia gravis)
→  onemocnění periferních nervů (např. diabetická polyneuropatie)
→  neurologické vyšetření, EEG, EMG pro profesní účely

Specializujeme se na: neurologii, dětskou neurologii, EMG, EEG a vyšetření pro profesní účely

Provádíme tato vyšetření: EEG, EMG

Specializujeme se na:
neurologii, dětskou neurologii, EMG, EEG a vyšetření pro profesní účely

Provádíme tato vyšetření:
EEG, EMG

Ordinační hodiny neurologické ambulance a elektrofyziologické laboratoře:

Pondělí

7:00-12:00

13:00-15:30

Úterý

7:00-12:00

13:00-15:30

Středa

7:00-12:00

13:00-15:30

Čtvrtek

7:00-12:00

13:00-15:30

Pátek

7:00-12:00

– – – – –

Náš tým neurologie

MUDr. Darina Kaslová

lékařka

MUDr. Jana Linhartová

lékařka

Mgr. Ivona Greplová

zdravotní sestra

MUDr. Darina Kaslová

lékařka

MUDr. Jana Linhartová

lékařka

Mgr. Ivona Greplová

zdravotní sestra

Kasmed s.r.o.
Šafaříkova 3185
Tábor 390 02

(naproti restauraci Černá Perla pod autobusovým nádražím)

Kasmed s.r.o.
Šafaříkova 3185
Tábor 390 02

(naproti restauraci Černá Perla pod autobusovým nádražím)